Jazowsko – 29.05.2022

Dziś przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich zanotował, że Jezus w obecności Apostołów uniósł się w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Modlimy się dzisiaj, aby Dobry Bóg „wzbudził w nas pragnienie nieba, gdzie Chrystus, jako pierwszy z ludzi, przebywa z Bogiem” (modlitwa po Komunii). Trwamy w nowennie przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Módlmy się, aby w każdym z nas Bóg odnowił dary i charyzmaty. W poniedziałek przypada XX rocznica nadania Szkole Podstawowej w Kadczy imienia bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Zapraszamy na mszę św. na godz. 10.00…

Więcej...

Jazowsko – 22.05.2022

Dziś szósta niedziela Wielkanocy. Słowo Boże przypomina nam, że miłość do Zbawiciela wyraża się w zachowywaniu Jego nauki. Niech udział w tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa, celebrowanej w Eucharystii, umacnia naszą miłość do Zmartwychwstałego Pana i pomaga zachowywać Jego słowa w codziennym życiu. Od jutra do środy z całym Kościołem modlimy się o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Całym sercem prośmy Boga Wszechmogącego, aby nikomu nie zabrakło chleba powszedniego. Procesja błagalna w poniedziałek wtorek i środę w czasie nabożeństwa majowego o 17:30. Pójdziemy tradycyjnie do krzyża na Dębniku. We wtorek, 24 maja, przypada…

Więcej...

Jazowsko – 15.05.2022

Dziś piąta niedziela Wielkanocy. Po raz kolejny gromadzimy się na Świętej Wieczerzy, aby pokrzepiać się słowem Bożym i Chlebem eucharystycznym. Umocnieni Bożymi darami będziemy wkraczać w nowe wyzwania kolejnego tygodnia i dawać świadectwo wiary w Zmartwychwstałego Pana. Księdzu Sebastianowi Śmiałkowi studentowi KUL-u dziękujemy za wygłoszone do nas w dniu dzisiejszym słowo oraz przewodniczenie sumie odpustowej w kaplicy w Brzynie ku czci św. Andrzeja Boboli. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od 15:00. Zapraszamy wszystkich chętnych na Mszę św. młodzieżową do kościoła w najbliższy piątek na godz. 20:00. W przyszłą niedzielę będzie miała…

Więcej...

Jazowsko 08.05.2022

Dziś czwarta niedziela Wielkanocy, którą nazywamy popularnie Niedzielą Dobrego Pasterza. Dziś przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Prosimy Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza, aby nie zabrakło głosicieli Ewangelii i szafarzy sakramentów świętych. Dzieci pierwszokomunijne zapraszamy na biały tydzień na godz. 17:30. Jutro, 9 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, przeniesiona z 8 maja ze względu na przypadającą niedzielę wielkanocną. Będziemy wzywać jego orędownictwa i wypraszać Bożą pomoc dla naszej ojczyzny. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 15:00. W piątek zapraszamy na wieczorną Mszę…

Więcej...

Jazowsko – 01.05.2022

Dziś trzecia niedziela Wielkanocy. Trwamy w radości ze zmartwychwstania Chrystusa. Apostołowie doświadczyli Jego mocy, kiedy dokonali cudownego połowu ryb. Niech moc Chrystusa, której doświadczyliśmy w Eucharystii, uzdalnia nas do podejmowania codziennych obowiązków. Dziś w całej Polsce obchodzona jest po raz kolejny Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Tydzień Biblijny. To zachęta do lektury i rozważania tekstów Pisma Świętego. „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” – mówił Święty Hieronim. Niech będzie to czas szczególnego zasłuchania i rozważania słowa Pana. Jutro, 2 maja, przypada Dzień Polonii oraz Dzień Flagi Narodowej. W modlitwie pamiętajmy o naszych rodakach mieszkających…

Więcej...

Jazowsko – 17.04.2022

Dziś uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Bóg w swojej wielkiej miłości nie zostawił nas samych, ale w Jezusie Chrystusie ofiarował nam nowe życie. Niech wielkanocna radość płynąca ze zmartwychwstania Pana będzie udziałem nas wszystkich. Niech Zwycięzca śmierci, piekła i szatana umacnia wiarę, nadzieję i miłość w naszych rodzinach i społecznościach, wspomaga na drogach codzienności oraz oświeca blaskiem swojej prawdy. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i ubogacenia liturgii Triduum Paschalnego i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego: kapłanom, szczególnie za ofiarną posługę w konfesjonale i przygotowanie liturgii, Liturgicznej Służbie Ołtarza, śpiewającym Mękę Pańską,…

Więcej...

Jazowsko – 10.04.2022

Dziś Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej. Wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Błogosławieństwo palm podczas każdej Mszy Świętej. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy obchód Wielkiego Tygodnia. W poniedziałek, wtorek i środę o 17:30 adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec w intencji zakończenia wojny w Ukrainie i o pokój na świecie oraz okazja do spowiedzi św. Do osób starszych i chorych udamy się z posługą sakramentalną w środę od godziny 14:00. Proszę o zapewnienie transportu dla dwóch księży. W Wielki Czwartek – uroczysta Msza Święta Wieczerzy Pańskiej – pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa – o godzinie…

Więcej...

Jazowsko – 03.04.2022

Dziś, w piątą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy część tego okresu liturgicznego, która będzie miała charakter pasyjny. Modlimy się, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Chrystusa, który oddał własne życie za zbawienie świata (kolekta mszalna). Niech rozważanie męki Zbawiciela pomaga nam podejmować codzienny trud i przeżywać go w łączności ze Zbawicielem. Od dziś zgodnie z tradycją w kościołach zasłaniane są krzyże. Rozpoczynamy dzisiaj rekolekcje wielkopostne. Tematem przewodnim jest znak krzyża. Msze św. z kazaniem rekolekcyjnym w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 8:00 i 18:00. Zachęcamy do udziału! Spowiedź św. rekolekcyjna codziennie od 17:30 i w czasie Mszy św. Nie będzie…

Więcej...

Jazowsko – 27.03.2022

Dziś czwarta niedziela Wielkiego Postu, nazywana niedzielą „Laetare”, czyli wielkopostną niedzielą radości. Jej nazwa wywodzi się od pierwszych słów antyfony na wejście w języku łacińskim: „Laetare, Jerusalem (…)”, czyli: „Raduj się, Jerozolimo (…)”. Zewnętrznym wyrazem radości jest różowy kolor szat liturgicznych. To znak, że zbliżamy się w wielkopostnym przygotowaniu do świętowania misterium paschalnego Jezusa Chrystusa. W poniedziałek, wtorek, i środę o 17:30 adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec w intencji zakończenia wojny w Ukrainie i o pokój na świecie. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 15:00, a na zakończenie nabożeństwo do Miłosierdzia…

Więcej...

Jazowsko – 20.03.2022

Trwamy w okresie pokuty i nawrócenia – dziś przypada już trzecia niedziela Wielkiego Postu. Po raz kolejny słyszymy słowa Zbawiciela: „Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie”. Bóg daje nam czas na wydawanie owoców nawrócenia. Nie marnujmy go! W poniedziałek, wtorek, środę i sobotę o 17:30 adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec w intencji zakończenia wojny w Ukrainie i o pokój na świecie. Dzieci z klas trzecich wraz z rodzicami zapraszamy w środę na wieczorną Mszę św. w ramach przygotowania do uroczystości I Komunii św. W piątek, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego.…

Więcej...